1_Български

това е текст, автоматично преведен от deepl.com. Молим носителите на езика да проверят този текст и да го подобрят, ако е необходимо.

 

Обяснение

 

Идея

Караванът е инициатива, в която хора от цял свят обсъждат реорганизацията на едно глобално, хуманно общество без експлоатация, принуда и война. Половината мъже и половината жени са представители на всички култури, на всички социални и производствени сфери, включително аутсайдери и малцинства, и образуват керван, който се движи от Западна до Източна Африка, за да обсъжда въпроси, необходими за оцеляването на човечеството. За разлика от Организацията на обединените нации, те не представляват интересите на конкретни държави, а потребностите, които се отнасят до общността на всички хора.

Те се срещат, за да водят диалог между културите:

Да обсъждат етичните си ценности, да обменят идеи за социалната промяна, възможните нови форми на съвместен живот, правата на човека, законите и справедливостта, науката и екологията, рационалността и ирационалността; творчески надарените хора изразяват това съдържание в художествени форми.

Те организират съвместния си живот по време на кервана в съвети, свързани с храната, здравето и конфликтите; общи въпроси на пленарни заседания.

Резултатите от тази работа се записват и публикуват.

Те са придружени от експерти в областта на пустинята, медицината и технологиите.

Философия

През 2050 г. на тази планета ще живеят около 10 милиарда души.

На въпросите, чиито отговори са необходими за оцеляването на човечеството, всеки човек ще отговаря по различен начин. Задачата на Caravan е да събере тези отговори. Затова Караванът е неправителствена, нерелигиозна и неидеологическа инициатива: той обединява хора със съответно недогматично отношение. Те не мислят за това как може да се подобри нещо в рамките на съществуващите властови и икономически структури, а какво трябва да се промени в тях като цяло, за да не само оцелеят, но и за да станат изобщо човеци.

В продължение на хиляди години хората са създавали условия за мирно съжителство. Всяко човешко същество може да има чиста питейна вода, достатъчно храна, жилище, образование и свободни възможности за развитие. Светът би могъл да осигури многократно повече развитие, творчество, технологии, радост от живота, изкуство и развлечения, удоволствие и развлечение за всички 8 милиарда свои граждани.

Обратното, въпреки че няма причина за това. Но тази противоположност е създадена от човека – следователно тя също може да бъде превърната в реален живот от човека.

Цел

Хора от цял свят създават модели, според които целият свят би могъл да живее заедно,

свят, в който мнозинството не живее според диктата на малцина, а всички дават възможност за свобода на всички останали,

свят, в който не става дума за максимизиране на печалбите на няколко души, а за разпределяне на съкровищата на земята и постиженията на науката и технологиите между всички хора.

Целта на кервана е да предаде на всяко човешко същество на тази земя:

„Ние сме светът“

като съзнание, което не се налага на хората, а възниква в тях като тяхна собствена мисъл.

юли 2021 г. – инициаторите

Декларация

ИДЕЯ
Караванът е инициатива, в която хора от цял свят обсъждат реорганизацията на едно глобално, хуманно общество без експлоатация, принуда и война. Половината мъже и половината жени са представители на всички култури, на всички социални и производствени сектори, включително аутсайдери и малцинства, и образуват керван, който се движи от Западна до Източна Африка, обсъждайки въпроси, необходими за оцеляването на човечеството. За разлика от ООН, те не представляват интересите на конкретни държави, групи или корпорации, а формулират потребностите на всички хора за оцеляване.
Те се срещат, за да водят диалог между културите: да обсъждат етичните си ценности, да обменят идеи за социални промени, възможни нови форми на съвместен живот, права на човека, закони и справедливост, наука и екология, рационалност и ирационалност; творчески надарени хора изразяват това съдържание в художествени форми.
Те организират съвместния си живот по време на кервана в съвети, свързани с храната, здравето и конфликтите; общи въпроси на пленарни заседания.
Резултатите от тази работа се записват и публикуват.
Те са придружени от експерти в областта на пустинята, медицината и технологиите.

ФИЛОСОФИЯ
През 2050 г. на тази планета ще живеят около 10 милиарда души.
Въпросите, чиито отговори са необходими за оцеляването на човечеството, ще получат различен отговор от отделните религии и философии. Задачата на Caravan е да събере тези отговори. Затова Караванът е неправителствена, нерелигиозна и неидеологическа инициатива: той обединява хора със съответно недогматично отношение. Те не мислят за това как може да се подобри нещо в рамките на съществуващите властови и икономически структури, а какво трябва да се промени в тях като цяло, за да не само оцелеят, но и за да станат изобщо човеци.
В продължение на хиляди години хората са създавали условия за мирно съжителство. Всяко човешко същество може да има чиста питейна вода, достатъчно храна, жилище, образование и свободни възможности за развитие. Светът би могъл да осигури многократно повече развитие, творчество, технологии, радост от живота, изкуство и развлечения, удоволствие и развлечение за всички 8 милиарда свои граждани.
Обратното, въпреки че няма причина за това. Но тази противоположност е създадена от човека – ето защо хората могат да я променят в реалния живот.

ЦЕЛ
Хора от цял свят създават модел, според който целият свят може да живее заедно –
свят, в който повечето хора не живеят според диктата на най-малките, а всеки дава възможност за свобода на другите,
свят, в който въпросът не е да се максимизират печалбите на малцина, а да се разпределят постиженията на технологиите и знанието между всички хора.
Целта на караваната е да даде на населението на света усещане за себе си:
“Ние сме светът”
като съзнание, което не се налага на хората, а възниква в тях като тяхна собствена мисъл.

юли 2021 г. – инициаторите