1_Lietuvių kalba

Paaiškinimas

Idėja

„Karavanas“ – tai iniciatyva, kurioje žmonės iš viso pasaulio diskutuoja apie pasaulinės humaniškos visuomenės be išnaudojimo, prievartos ir karo pertvarkymą. Pusiau vyrai, pusiau moterys, atstovaujantys įvairioms kultūroms, socialinėms ir gamybinėms sferoms, įskaitant pašaliečius ir mažumas, sudaro karavaną, kuris keliauja iš Vakarų į Rytų Afriką, kad aptartų žmonijos išlikimui būtinus klausimus. Kitaip nei Jungtinės Tautos, jos atstovauja ne konkrečių šalių interesams, bet visų žmonių bendruomenės poreikiams.

Jie susitinka tam, kad užmegztų kultūrų dialogą:

Diskutuoti apie etines vertybes, keistis idėjomis apie socialinius pokyčius, galimas naujas bendro gyvenimo formas, žmogaus teises, įstatymus ir teisingumą, mokslą ir ekologiją, racionalumą ir iracionalumą; kūrybingi žmonės šį turinį išreiškia meninėmis formomis.

Karavano metu jie organizuoja savo gyvenimą drauge tarybose, kuriose sprendžia maisto, sveikatos ir konfliktų klausimus, o plenariniuose posėdžiuose – bendrus klausimus.

Šio darbo rezultatai yra registruojami ir skelbiami.

Juos lydi dykumų, medicinos ir technologijų ekspertai.

Filosofija

2050 m. šioje planetoje gyvens apie 10 mlrd. žmonių.

Į klausimus, kurių atsakymai būtini žmonijos išlikimui, kiekvienas žmogus atsakys skirtingai. „Caravan“ užduotis – sujungti šiuos atsakymus. Todėl „Karavanas“ yra nevyriausybinė, nereliginė ir neideologinė iniciatyva: ji vienija atitinkamai nedogmatiškai nusiteikusius žmones. Jie galvoja ne apie tai, kaip būtų galima ką nors patobulinti esamose valdžios ir ekonominėse struktūrose, o apie tai, ką apskritai reikia keisti, kad ne tik išliktų, bet ir apskritai taptų žmonėmis.

Per tūkstančius metų žmonės sukūrė sąlygas, kad galėtų taikiai gyventi kartu. Kiekvienas žmogus galėtų turėti švarų geriamąjį vandenį, pakankamai maisto, būstą, išsilavinimą ir nemokamas galimybes tobulėti. Pasaulis galėtų suteikti daug kartų daugiau vystymosi, kūrybiškumo, technologijų, gyvenimo džiaugsmo, meno ir pramogų, malonumų ir pramogų visiems 8 milijardams savo piliečių.

Yra priešingai, nors tam nėra jokios priežasties. Tačiau ši priešingybė yra sukurta žmogaus, todėl žmogus ją taip pat gali paversti tikruoju gyvenimu.

Tikslas

Žmonės iš viso pasaulio kuria modelius, pagal kuriuos visas pasaulis galėtų gyventi kartu,

pasaulį, kuriame dauguma gyvena ne pagal mažumos diktatą, bet visi suteikia laisvę visiems kitiems,

pasaulį, kuriame svarbiausia ne kuo didesnis kelių žmonių pelnas, bet žemės turtų ir mokslo bei technologijų pasiekimų paskirstymas visiems žmonėms.

Karavano tikslas – perduoti kiekvienam žmogui šioje žemėje:

„Mes esame pasaulis“

kaip sąmonė, kuri nėra primetama žmonėms, bet kyla juose kaip jų pačių mintis.

2021 m. liepos mėn. – iniciatoriai