1_Nederlands

Uitleg

Idee

Caravan is een initiatief waarin mensen uit de hele wereld discussiëren over de reorganisatie van een wereldwijde, humane samenleving zonder uitbuiting, dwang en oorlog. Half mannen, half vrouwen, afkomstig uit alle culturen, alle sociale en productieve sferen, met inbegrip van buitenstaanders en minderheden, vormen een karavaan die van West- naar Oost-Afrika trekt om kwesties te bespreken die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de mensheid. In tegenstelling tot de Verenigde Naties behartigen zij niet de belangen van specifieke landen, maar vertegenwoordigen zij behoeften die van toepassing zijn op de gemeenschap van alle mensen.

Zij komen bijeen om een dialoog tussen culturen aan te gaan:

Hun ethische waarden bespreken, ideeën uitwisselen over sociale verandering, mogelijke nieuwe vormen van samenleven, mensenrechten, wetten en rechtvaardigheid, wetenschap en ecologie, rationaliteit en irrationaliteit; creatief begaafde mensen brengen deze inhouden tot uitdrukking in artistieke vormen.

Zij organiseren hun samenleven tijdens de karavaan in raden over voedsel, gezondheid en conflicten; algemene vragen in plenaire vergaderingen.

De resultaten van deze werkzaamheden worden geregistreerd en gepubliceerd.

Zij worden vergezeld door deskundigen op het gebied van woestijn, geneeskunde en technologie.

Filosofie

In 2050 zal deze planeet ongeveer 10 miljard inwoners hebben.

De vragen waarvan de antwoorden noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de mensheid, zullen door ieder mens anders worden beantwoord. De taak van Caravan is deze antwoorden samen te brengen. Karavaan is dus een niet-gouvernementeel, niet-religieus en niet-ideologisch initiatief: het verenigt mensen met een dienovereenkomstige ondogmatische instelling. Zij denken niet na over hoe er iets verbeterd zou kunnen worden binnen de bestaande machts- en economische structuren, maar over wat er in het algemeen aan hen veranderd moet worden om niet alleen te overleven, maar om überhaupt mens te kunnen worden.

In de loop van duizenden jaren hebben mensen de voorwaarden geschapen om vreedzaam te kunnen samenleven. Ieder mens zou kunnen beschikken over schoon drinkwater, genoeg te eten, huisvesting, onderwijs en gratis kansen om zich te ontwikkelen. De wereld zou vele malen meer ontwikkeling, creativiteit, technologie, levensvreugde, kunst en amusement, plezier en afleiding kunnen bieden aan al haar 8 miljard burgers.

Het tegendeel is het geval, hoewel er geen reden voor is. Maar dit tegendeel is door de mens gemaakt – daarom kan het ook door de mens in het echte leven worden omgezet.

Doel

Mensen van over de hele wereld creëren modellen volgens welke de hele wereld zou kunnen samenleven,

een wereld waarin de meesten niet leven naar het dictaat van de weinigen, maar allen de vrijheid van alle anderen mogelijk maken,

een wereld waarin het niet gaat om het maximaliseren van de winsten van een paar mensen, maar om het verdelen van de schatten van de aarde en de verworvenheden van wetenschap en technologie onder alle mensen.

Het doel van de karavaan is om aan ieder mens op deze aarde over te brengen:

„wij zijn de wereld“

als een bewustzijn dat niet aan mensen wordt opgelegd, maar in hen ontstaat als hun eigen gedachte.

Juli 2021 – de initiatiefnemers