1_Svenska

Förklaring

 

 

Idé

Caravan är ett initiativ där människor från hela världen diskuterar omorganisationen av ett globalt, humant samhälle utan exploatering, tvång och krig. De kommer från alla kulturer, alla sociala och produktiva sfärer, inklusive outsiders och minoriteter, och bildar en karavan som rör sig från Väst- till Östafrika för att diskutera frågor som är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Till skillnad från FN företräder de inte specifika länders intressen, utan de företräder behov som gäller för alla människor.

De träffas för att föra en dialog mellan kulturer:

De diskuterar sina etiska värderingar, utbyter idéer om samhällsförändringar, möjliga nya former för att leva tillsammans, mänskliga rättigheter, lagar och rättvisa, vetenskap och ekologi, rationalitet och irrationalitet; kreativt begåvade människor uttrycker detta innehåll i konstnärliga former.

De organiserar sitt samliv under karavanen i råd om mat, hälsa och konflikter, och allmänna frågor i plenum.

Resultaten av detta arbete registreras och publiceras.

De åtföljs av experter inom öken, medicin och teknik.

Filosofi

År 2050 kommer vår planet att ha cirka 10 miljarder invånare.

De frågor vars svar är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad kommer att besvaras på olika sätt av varje person. Caravans uppgift är att sammanföra dessa svar. Caravan är därför ett icke-statligt, icke-religiöst och icke-ideologiskt initiativ: det samlar människor med en motsvarande icke-dogmatisk inställning. De tänker inte på hur något skulle kunna förbättras inom de befintliga makt- och ekonomiska strukturerna, utan på vad som måste förändras i dem i allmänhet för att inte bara överleva, utan för att överhuvudtaget bli mänsklighet.

Under tusentals år har människor skapat förutsättningar för att kunna leva fredligt tillsammans. Alla människor skulle kunna få rent dricksvatten, tillräckligt med mat, bostäder, utbildning och fria möjligheter att utvecklas. Världen skulle kunna erbjuda många gånger mer utveckling, kreativitet, teknik, livsglädje, konst och underhållning, nöje och förströelse för alla sina 8 miljarder medborgare.

Det är tvärtom, även om det inte finns någon anledning till det. Men denna motsats är skapad av människan – därför kan den också förvandlas till det verkliga livet av människan.

Mål

Människor från hela världen skapar modeller för hur hela världen skulle kunna leva tillsammans,

En värld där de flesta inte lever i enlighet med några få personers diktat, utan där alla möjliggör alla andras frihet,

En värld där det inte handlar om att maximera ett fåtal människors vinster, utan om att fördela jordens skatter och vetenskapens och teknikens landvinningar till alla människor.

Syftet med karavanen är att förmedla till alla människor på jorden:

„Vi är världen“

som ett medvetande som inte påtvingas människor utan uppstår i dem som deras egna tankar.

Juli 2021 – initiativtagarna