Vysvetlenie

Nápad

Karavána je iniciatíva, v rámci ktorej ľudia z celého sveta diskutujú o reorganizácii globálnej, humánnej spoločnosti bez vykorisťovania, nátlaku a vojny. Napoly muži a napoly ženy pochádzajú zo všetkých kultúr, všetkých spoločenských a výrobných sfér, vrátane outsiderov a menšín, a tvoria karavánu, ktorá sa presúva zo západnej do východnej Afriky, aby diskutovala o otázkach nevyhnutných pre prežitie ľudstva. Na rozdiel od OSN nezastupujú záujmy konkrétnych krajín, ale potreby, ktoré sa týkajú spoločenstva všetkých ľudí.

Stretávajú sa, aby viedli dialóg medzi kultúrami:

Diskutovať o svojich etických hodnotách, vymieňať si názory na sociálne zmeny, možné nové formy spoločného života, ľudské práva, zákony a spravodlivosť, vedu a ekológiu, racionalitu a iracionalitu; tvorivo nadaní ľudia vyjadrujú tieto obsahy v umeleckých formách.

Počas karavány organizujú svoj spoločný život v radách, ktoré sa týkajú stravy, zdravia a konfliktov; na plenárnych zasadnutiach riešia všeobecné otázky.

Výsledky tejto práce sú zaznamenané a zverejnené.

Sprevádzajú ich odborníci na púšť, medicínu a technológie.

Filozofia

V roku 2050 bude mať táto planéta približne 10 miliárd obyvateľov.

Na otázky, ktorých zodpovedanie je nevyhnutné pre prežitie ľudstva, bude každý človek odpovedať inak. Úlohou Caravanu je spojiť tieto odpovede. Karavána je preto mimovládna, nenáboženská a neideologická iniciatíva: spája ľudí s primerane nedogmatickým postojom. Nerozmýšľajú o tom, ako by sa dalo niečo zlepšiť v rámci existujúcich mocenských a ekonomických štruktúr, ale o tom, čo je v nich potrebné zmeniť vo všeobecnosti, aby nielen prežili, ale aby sa vôbec stali ľudskými.

Počas tisícročí si ľudia vytvorili podmienky na to, aby mohli spolu žiť v mieri. Každý človek by mohol mať čistú pitnú vodu, dostatok jedla, bývanie, vzdelanie a bezplatné možnosti rozvoja. Svet by mohol poskytnúť mnohonásobne viac rozvoja, tvorivosti, technológií, radosti zo života, umenia a zábavy, potešenia a rozptýlenia pre všetkých 8 miliárd svojich občanov.

Opak je pravdou, hoci na to nie je dôvod. Tento opak je však vytvorený človekom – preto ho človek môže premeniť aj na skutočný život.

Cieľ

Ľudia z celého sveta vytvárajú modely, podľa ktorých by mohol žiť celý svet,

svet, v ktorom väčšina nežije podľa diktátu niekoľkých, ale všetci umožňujú slobodu všetkým ostatným,

svet, v ktorom nejde o maximalizáciu zisku niekoľkých ľudí, ale o rozdelenie pokladov zeme a výdobytkov vedy a techniky medzi všetkých ľudí.

Cieľom Karavány je sprostredkovať každému človeku na tejto zemi:

“my sme svet”

ako vedomie, ktoré nie je ľuďom vnucované, ale vzniká v nich ako ich vlastné myslenie.

júl 2021 – iniciátori