Razlaga:

Ideja

Karavana je pobuda, v kateri ljudje z vsega sveta razpravljajo o preoblikovanju globalne humane družbe brez izkoriščanja, prisile in vojn. Polovica moških in polovica žensk prihaja iz vseh kultur, vseh družbenih in proizvodnih sfer, vključno z outsiderji in manjšinami, in tvori karavano, ki se giblje od zahodne do vzhodne Afrike, kjer razpravljajo o vprašanjih, potrebnih za preživetje človeštva. V nasprotju z Združenimi narodi ne zastopajo interesov posameznih držav, temveč potrebe, ki veljajo za skupnost vseh ljudi.

Srečujejo se, da bi vzpostavili dialog med kulturami:

Razpravljajo o svojih etičnih vrednotah, izmenjujejo ideje o družbenih spremembah, možnih novih oblikah skupnega življenja, človekovih pravicah, zakonih in pravičnosti, znanosti in ekologiji, racionalnosti in iracionalnosti; ustvarjalno nadarjeni ljudje te vsebine izražajo v umetniških oblikah.

V času karavane organizirajo skupno življenje v svetih za hrano, zdravje in spore, splošna vprašanja pa na plenarnih zasedanjih.

Rezultati tega dela so zabeleženi in objavljeni.

Spremljajo jih strokovnjaki s področja puščavništva, medicine in tehnologije.

Filozofija

Leta 2050 bo na tem planetu živelo približno 10 milijard prebivalcev.

Na vprašanja, katerih odgovori so nujni za preživetje človeštva, bo vsak človek odgovarjal drugače. Naloga Karavane je, da te odgovore združi. Karavana je torej nevladna, nereligiozna in neideološka pobuda: združuje ljudi z ustrezno nedogmatično držo. Ne razmišljajo o tem, kako bi lahko kaj izboljšali v obstoječih strukturah moči in gospodarstva, temveč o tem, kaj je treba v njih na splošno spremeniti, da bi ne le preživeli, temveč da bi sploh postali človeški.

V tisočletjih so ljudje ustvarili pogoje za mirno sobivanje. Vsak človek bi lahko imel čisto pitno vodo, dovolj hrane, stanovanje, izobrazbo in brezplačne možnosti za razvoj. Svet bi lahko vsem 8 milijardam svojih državljanov zagotovil mnogokrat več razvoja, ustvarjalnosti, tehnologije, veselja do življenja, umetnosti in zabave, užitka in razvedrila.

Prav nasprotno, čeprav za to ni nobenega razloga. Toda to nasprotje je ustvarjeno s strani človeka – zato ga lahko človek tudi spremeni v resnično življenje.

Cilj

Ljudje z vsega sveta ustvarjajo modele, po katerih bi lahko živel ves svet skupaj,

svet, v katerem večina ne živi po ukazih peščice, ampak vsi omogočajo svobodo vsem drugim,

svet, v katerem ne gre za čim večje dobičke peščice ljudi, temveč za razdelitev zakladov zemlje ter dosežkov znanosti in tehnologije vsem ljudem.

Cilj karavane je sporočiti vsakemu človeku na tem svetu:

“mi smo svet”

kot zavest, ki se ljudem ne vsiljuje, ampak se v njih poraja kot njihova lastna misel.

julij 2021 – pobudniki