това е текст, автоматично преведен от deepl.com. Молим носителите на езика да проверят този текст и да го подобрят, ако е необходимо.

 

УЧАСТНИЦИ В КАРАВАНА

идват от областите на разбирането, селското стопанство, музиката, занаятите, живописта, информационните технологии, киното, готварството, театъра, организацията, танците, технологиите, поезията.

СЕ ТЪРСЯТ ХОРА, КОИТО ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА ТОВА,

– чиято утопия е балансът в условията на човешкия живот,

– които се стремят към взаимоотношения, в които никой не доминира над другите,

– които при подготовката на Каравана си сътрудничат в намирането на въпросите, които формулират възможните материални и идеални условия за живот, достоен за човешките същества,

– и които при осъществяването на Каравана си сътрудничат в процеса на търсене на отговор на тези въпроси;

– които възнамеряват да разработят предложения за модели на общество без енергия, които могат да бъдат приложени в световен мащаб,

– и да изпробват тези модели на балансиран свят един с друг, за да придобият опит за техните предимства и недостатъци;

– които смятат, че е предизвикателство да мислят за икономически модели, ориентирани към полезността, а не към печалбата,

– които не желаят да се състезават помежду си, а да се вдъхновяват взаимно,

– които искат да запишат преживяванията си в документални и художествени материали и да разпространят резултатите от тази работа по целия свят чрез медиите,

– които са любопитни за непознати преживявания,

– които не се оставят да бъдат отклонени от пътя си от неочакваното,

– които имат чувство за хумор както при печалби, така и при загуби,

– които не искат да прозелитират своя политически или религиозен мироглед,

– а напротив, смятат, че е обогатяващо да се обсъждат собствените им ценности;

– които са готови да навлязат в нови социални, артистични и кулинарни територии,

– които участват, дори и да са имали опит с колективен неуспех,

– които са готови да положат огромни усилия, несигурността на успеха или провала,

– които не могат повече да понасят състоянието на човечество, което се самоубива в момента, в който най-накрая би могло да реализира достоен живот за всички.