2 dänisch

CAMPINGVOGNENS DELTAGERE

kommer fra områderne forståelse, landbrug, musik, kunsthåndværk, maleri, IT, film, madlavning, teater, organisation, dans, teknologi, poesi.

DER SØGES PERSONER SOM BIDRAGYDERE,

– hvis utopi er balance i menneskets livsbetingelser,

– der stræber efter relationer, hvor ingen dominerer andre,

– som i forberedelsen af karavanen samarbejder om at finde de spørgsmål, der formulerer de mulige materielle og ideelle betingelser for et menneskeligt værdigt liv,

– og som i forbindelse med realiseringen af Caravanen samarbejder om at forsøge at besvare disse spørgsmål;

– der har til hensigt at udvikle forslag til strømfrie samfundsmodeller, som kan gennemføres på verdensplan,

– og at afprøve disse modeller for en verden i balance med hinanden for at få erfaringer med deres fordele og ulemper;

– som finder det en udfordring at tænke på økonomiske modeller, der er orienteret mod nytte og ikke mod profit,

– som ikke ønsker at konkurrere mod hinanden, men at inspirere hinanden,

– som ønsker at dokumentere deres erfaringer i dokumentationer og kunstneriske realiseringer og formidle resultaterne af dette arbejde i medierne verden over,

– der er nysgerrige på ukendte oplevelser,

– som ikke lader sig aflede fra deres vej af det uventede,

– der har humoristisk sans over for både gevinst og tab,

– som ikke ønsker at missionere deres politiske eller religiøse verdensbillede,

– men ser det tværtimod som en berigelse at sætte deres egne værdier til diskussion;

– der er parat til at bevæge sig ind på nye sociale, kunstneriske og kulinariske områder,

– der deltager, selv om de har haft erfaringer med kollektive fiaskoer,

– der er villige til at yde en enorm indsats, usikkerheden om succes eller fiasko,

– som ikke længere kan bære en menneskehed, der begår selvmord i det øjeblik, hvor den endelig kunne realisere et anstændigt liv for alle.