KARAVANIS OSALEJAD

on pärit mõistmise, põllumajanduse, muusika, käsitöö, maalimise, IT, filmi, toiduvalmistamise, teatri, korralduse, tantsu, tehnoloogia ja luule valdkondadest.

OTSITAKSE INIMESI, KES AITAVAD KAASA,

– kelle utoopia on tasakaal inimelu tingimustes,

– kes püüdlevad suhete poole, kus keegi ei domineeri teiste üle,

– kes teevad Karavani ettevalmistamisel koostööd, et leida küsimused, mis sõnastavad võimalikud materiaalsed ja ideaalsed tingimused inimväärseks eluks,

– ja kes teevad Karavani elluviimisel koostööd, püüdes neile küsimustele vastata;

– kes kavatsevad töötada välja ettepanekud võimuvabade ühiskonnamudelite kohta, mida saaks rakendada kogu maailmas,

– ja katsetada neid tasakaalustatud maailma mudeleid omavahel, et saada kogemusi nende eeliste ja puuduste kohta;

– kes leiavad, et on raske mõelda majandusmudelitest, mis on orienteeritud kasulikkusele, mitte kasumile,

– kes ei soovi mitte üksteisega konkureerida, vaid üksteist inspireerida,

– kes soovivad dokumenteerida oma kogemusi dokumentides ja kunstilistes teostustes ning levitada selle töö tulemusi kogu maailmas meedias,

– kes on uudishimulikud tundmatute kogemuste suhtes,

– kes ei lase end ootamatustest oma teelt kõrvale juhtida,

– kellel on huumorimeel nii võidu kui ka kaotuse suhtes,

– kes ei taha oma poliitilist või usulist maailmavaadet propageerida,

– vaid vastupidi, näevad seda kui rikastavat võimalust oma väärtusi arutlusele panna;

– kes on valmis sisenema uuele sotsiaalsele, kunstilisele ja kulinaarsele territooriumile,

– kes osalevad, isegi kui neil on olnud kogemusi kollektiivse ebaõnnestumisega,

– kes on valmis tegema tohutuid jõupingutusi, ebakindlust edu või läbikukkumise suhtes,

– kes ei suuda enam taluda inimkonna seisundit, mis sooritab enesetapu just sel hetkel, kui ta võiks lõpuks ometi realiseerida inimväärse elu kõigile.