2 finnisch

KARAVAANARIN OSALLISTUJAT

tulevat ymmärryksen, maatalouden, musiikin, käsityön, maalauksen, tietotekniikan, elokuvan, ruoanlaiton, teatterin, järjestötoiminnan, tanssin, teknologian ja runouden aloilta.

IHMISIÄ ETSITÄÄN AVUSTAJIKSI,

– jonka utopia on tasapaino ihmiselämän olosuhteissa,

– jotka pyrkivät suhteisiin, joissa kukaan ei hallitse muita,

– jotka karavaanin valmistelussa tekevät yhteistyötä löytääkseen kysymykset, jotka muotoilevat mahdolliset aineelliset ja ihanteelliset olosuhteet ihmisarvon mukaiselle elämälle,

– ja jotka Karavaanin toteuttamisessa tekevät yhteistyötä pyrkiessään vastaamaan näihin kysymyksiin;

– jotka aikovat laatia ehdotuksia maailmanlaajuisesti toteutettavista sähköttömistä yhteiskuntamalleista,

– ja kokeilla näitä tasapainoisen maailman malleja keskenään, jotta saadaan kokemusta niiden eduista ja haitoista;

– joiden mielestä on haasteellista ajatella taloudellisia malleja, jotka suuntautuvat hyötyyn eivätkä voittoon,

– jotka eivät halua kilpailla toisiaan vastaan vaan innostaa toisiaan,

– jotka haluavat tallentaa kokemuksensa dokumentteihin ja taiteellisiin toteutuksiin ja levittää työnsä tuloksia maailmanlaajuisesti tiedotusvälineissä,

– jotka ovat uteliaita tuntemattomista kokemuksista,

– jotka eivät anna odottamattomien tapahtumien harhauttaa itseään tieltään,

– joilla on huumorintajua sekä voittojen että tappioiden edessä,

– jotka eivät halua julistaa poliittista tai uskonnollista maailmankatsomustaan,

– vaan päinvastoin näkevät omien arvojensa esille tuomisen keskustelua rikastuttavana;

– jotka ovat valmiita astumaan uudelle sosiaaliselle, taiteelliselle ja kulinaariselle alueelle,

– jotka osallistuvat, vaikka heillä olisi kokemuksia kollektiivisesta epäonnistumisesta,

– jotka ovat halukkaita tekemään valtavan ponnistuksen, epävarmuus onnistumisesta tai epäonnistumisesta,

– jotka eivät voi enää sietää sellaista ihmiskuntaa, joka tekee itsemurhan juuri sillä hetkellä, kun se voisi vihdoin toteuttaa ihmisarvoisen elämän kaikille.