KARAVĀNAS DALĪBNIEKI

no izpratnes, lauksaimniecības, mūzikas, amatniecības, glezniecības, IT, kino, kulinārijas, teātra, organizācijas, dejas, tehnoloģiju, dzejas un citām jomām.

TIEK MEKLĒTI CILVĒKI, KAS VARĒTU SNIEGT SAVU IEGULDĪJUMU,

– kura utopija ir līdzsvars cilvēka dzīves apstākļos,

– kuri cenšas veidot attiecības, kurās neviens nedominē pār citiem,

– kuri, gatavojot Karavānu, sadarbojas, lai rastu jautājumus, kas formulē iespējamos materiālos un ideālos nosacījumus cilvēka cienīgai dzīvei,

– un kuri, īstenojot Karavānu, sadarbojas, mēģinot rast atbildes uz šiem jautājumiem;

– kas plāno izstrādāt priekšlikumus bezenerģijas sabiedrības modeļiem, kurus varētu ieviest visā pasaulē,

– un izmēģināt šos līdzsvarotas pasaules modeļus savā starpā, lai gūtu pieredzi par to priekšrocībām un trūkumiem;

– kuri uzskata, ka ir grūti domāt par ekonomikas modeļiem, kas orientēti uz lietderību, nevis peļņu,

– kuri vēlas nevis sacensties savā starpā, bet iedvesmot cits citu,

– kuri vēlas dokumentēt savu pieredzi dokumentos un mākslinieciskās izpausmēs un izplatīt šī darba rezultātus plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē,

– kuri ir ziņkārīgi par nezināmu pieredzi,

– kuri neļauj, lai negaidīti notikumi novirzītu viņus no ceļa,

– kam piemīt humora izjūta, saskaroties gan ar ieguvumiem, gan zaudējumiem,

– kuri nevēlas sludināt savu politisko vai reliģisko pasaules uzskatu,

– bet, gluži pretēji, uzskata, ka tas ir bagātinošs veids, kā apspriest savas vērtības;

– kuri ir gatavi ienākt jaunā sociālā, mākslinieciskā un kulinārijas jomā,

– kas piedalās, pat ja viņiem ir bijusi kolektīvās neveiksmes pieredze,

– kuri ir gatavi pielikt milzīgas pūles, neskaidrību par panākumiem vai neveiksmēm,

– kas vairs nespēj paciest stāvokli, kad cilvēce izdara pašnāvību brīdī, kad tā beidzot varētu nodrošināt visiem cilvēka cienīgu dzīvi.