DEELNEMERS AAN DE CARAVAN

komen uit de sectoren verstand, landbouw, muziek, handwerk, schilderkunst, IT, film, koken, theater, organisatie, dans, technologie, poëzie.

MENSEN WORDEN GEZOCHT ALS CONTRIBUANTEN,

– wiens utopie evenwicht is in de omstandigheden van het menselijk leven,

– die streven naar relaties waarin niemand de ander domineert,

– die, bij de voorbereiding van de Karavaan, meewerken aan het vinden van de vragen die de mogelijke materiële en ideale voorwaarden formuleren voor een menswaardig leven,

– en die, bij de verwezenlijking van de Karavaan, samenwerken in het proces om deze vragen te proberen te beantwoorden;

– die voornemens zijn voorstellen uit te werken voor machtsvrije samenlevingsmodellen die wereldwijd kunnen worden toegepast,

– en deze modellen van een evenwichtige wereld met elkaar uit te proberen om ervaring op te doen met hun voor- en nadelen;

– die het een uitdaging vinden om economische modellen te bedenken die gericht zijn op nut en niet op winst,

– die niet met elkaar willen wedijveren, maar elkaar willen inspireren,

– die hun ervaringen willen vastleggen in documentaties en artistieke realisaties en de resultaten van dit werk wereldwijd in de media willen verspreiden,

– die nieuwsgierig zijn naar onbekende ervaringen,

– die zich niet van hun pad laten afbrengen door het onverwachte,

– die gevoel voor humor hebben bij zowel winst als verlies,

– die hun politieke of religieuze wereldbeeld niet willen bekeren,

– maar zien het integendeel als een verrijking om hun eigen waarden ter discussie te stellen;

– die bereid zijn om nieuwe sociale, artistieke en culinaire gebieden te betreden,

– die deelnemen, zelfs als zij ervaringen van collectieve mislukking hebben gehad,

– die bereid zijn om de enorme inspanning te leveren, de onzekerheid van succes of mislukking,

– die niet langer de toestand kunnen verdragen van een mensheid die zelfmoord pleegt op het moment dat zij eindelijk een fatsoenlijk leven voor allen zou kunnen realiseren.