2 schwedisch

DELTAGARE I HUSVAGN

De kommer från områdena förståelse, jordbruk, musik, hantverk, måleri, IT, film, matlagning, teater, organisation, dans, teknik och poesi.

PERSONER SÖKS SOM BIDRAGSGIVARE,

– vars utopi är balans i människans livsvillkor,

– som strävar efter relationer där ingen dominerar andra,

– som under förberedelserna för karavanen samarbetar för att finna de frågor som formulerar de möjliga materiella och ideala förutsättningarna för ett människovärdigt liv,

– och som i samband med förverkligandet av karavanen samarbetar för att försöka besvara dessa frågor;

– som har för avsikt att utarbeta förslag till maktfria samhällsmodeller som kan tillämpas i hela världen,

– och att pröva dessa modeller för en balanserad värld med varandra för att få erfarenhet av deras för- och nackdelar;

– som tycker att det är en utmaning att tänka på ekonomiska modeller som är inriktade på nytta och inte på vinst,

– som inte vill tävla mot varandra utan inspirera varandra,

– som vill dokumentera sina erfarenheter i dokumentationer och konstnärliga verk och sprida resultaten av detta arbete i media över hela världen,

– som är nyfikna på okända upplevelser,

– som inte låter sig avledas från sin väg av det oväntade,

– som har ett sinne för humor när det gäller både vinster och förluster,

– som inte vill sprida sin politiska eller religiösa världsbild,

– utan ser det tvärtom som berikande att ställa sina egna värderingar till diskussion;

– som är beredda att ta sig in på nya sociala, konstnärliga och kulinariska områden,

– som deltar även om de har erfarenhet av kollektiva misslyckanden,

– som är villiga att göra den enorma ansträngningen, med osäkerheten att lyckas eller misslyckas,

– som inte längre kan stå ut med en mänsklighet som begår självmord i samma ögonblick som den äntligen skulle kunna förverkliga ett anständigt liv för alla.