2 slowakisch

ÚČASTNÍCI KARAVANU

pochádzajú z oblasti porozumenia, poľnohospodárstva, hudby, remesiel, maľovania, IT, filmu, varenia, divadla, organizácie, tanca, techniky, poézie.

HĽADAJÚ SA ĽUDIA, KTORÍ BY PRISPELI,

– ktorého utópiou je rovnováha v podmienkach ľudského života,

– ktorí sa usilujú o vzťahy, v ktorých nikto nedominuje nad ostatnými,

– ktorí pri príprave Karavány spolupracujú na hľadaní otázok, ktoré formulujú možné materiálne a ideálne podmienky pre život hodný človeka,

– a ktorí pri realizácii Karavany spolupracujú v procese hľadania odpovedí na tieto otázky;

– ktorí majú v úmysle vypracovať návrhy modelov spoločnosti bez energie, ktoré by sa mohli realizovať na celom svete,

– a vyskúšať tieto modely vyváženého sveta navzájom, aby sme získali skúsenosti s ich výhodami a nevýhodami;

– ktorí považujú za výzvu uvažovať o ekonomických modeloch orientovaných na užitočnosť, a nie na zisk,

– ktorí nechcú medzi sebou súťažiť, ale navzájom sa inšpirovať,

– ktorí chcú zaznamenať svoje skúsenosti v dokumentoch a umeleckých realizáciách a šíriť výsledky tejto práce po celom svete v médiách,

– ktorí sú zvedaví na neznáme zážitky,

– ktorí sa nenechajú zviesť z cesty neočakávanými udalosťami,

– ktorí majú zmysel pre humor tvárou v tvár zisku aj strate,

– ktorí nechcú prozelytizovať svoj politický alebo náboženský svetonázor,

– ale naopak, považujú za obohacujúce, keď môžu diskutovať o svojich vlastných hodnotách;

– ktorí sú pripravení vstúpiť na nové spoločenské, umelecké a kulinárske územie,

– ktorí sa zúčastňujú, aj keď majú skúsenosti s kolektívnym zlyhaním,

– ktorí sú ochotní vynaložiť obrovské úsilie, neistotu úspechu alebo neúspechu,

– ktorí sa už nemôžu zmieriť so stavom ľudstva, ktoré pácha samovraždu práve vo chvíli, keď by mohlo konečne realizovať dôstojný život pre všetkých.