2 slowenisch

UDELEŽENCI KARAVANE

prihajajo s področij razumevanja, kmetijstva, glasbe, obrti, slikarstva, informacijske tehnologije, filma, kuhanja, gledališča, organizacije, plesa, tehnologije in poezije.

IŠČEJO SE SODELAVCI,

– katerega utopija je ravnovesje v pogojih človeškega življenja,

– ki si prizadevajo za odnose, v katerih nihče ne dominira nad drugimi,

– ki pri pripravi Karavane sodelujejo pri iskanju vprašanj, ki oblikujejo možne materialne in idealne pogoje za življenje, vredno človeka,

– in ki pri izvedbi Karavane sodelujejo pri iskanju odgovorov na ta vprašanja;

– ki nameravajo razviti predloge za modele družbe brez električne energije, ki bi jih lahko izvajali po vsem svetu,

– in preizkusiti te modele uravnoteženega sveta, da bi pridobili izkušnje o njihovih prednostih in slabostih;

– za katere je izziv razmišljati o ekonomskih modelih, usmerjenih v korist in ne v dobiček,

– ki ne želijo tekmovati drug z drugim, temveč se medsebojno navdihovati,

– ki želijo zapisati svoje izkušnje v dokumentarnih in umetniških delih ter rezultate tega dela razširiti po vsem svetu v medijih,

– ki so radovedni glede neznanih izkušenj,

– ki ne dovolijo, da bi jih nepričakovani dogodki odvrnili od njihove poti,

– ki imajo smisel za humor, ko se soočajo z dobičkom in izgubo,

– ki ne želijo prozelitizirati svojega političnega ali verskega pogleda na svet,

– ampak nasprotno, menijo, da je to bogatenje, če lahko razpravljajo o svojih vrednotah;

– ki so pripravljeni vstopiti na novo družbeno, umetniško in kulinarično področje,

– ki sodelujejo, tudi če imajo izkušnje s kolektivnim neuspehom,

– ki so pripravljeni vložiti ogromno truda, negotovosti glede uspeha ali neuspeha,

– ki ne morejo več prenašati stanja človeštva, ki dela samomor v trenutku, ko bi lahko končno uresničilo dostojno življenje za vse.