3 bulgarisch

Защо този маршрут?

Африка е мястото, откъдето произхожда човечеството. Всички ние сме африканци. Ние идваме от Африка: затова Каравана е инициатива с и в Африка, затова отиваме в и през Африка.  Докато се придвижваме от запад на изток, от Тимбукту до Кампала, се срещаме с представителна част от африканското население и се запознаваме с всички аспекти на африканската действителност: пустиня, савана, тропическа гора, както и с африканския начин на живот, изкуство и философия.Керванът ще привлече интереса на света към Африка.

Защо равен брой мъже и жени?

Защото в света има равен брой мъже и жени. Цялата дискусия за квотите е наложена. Всеки, който все още иска сериозно да обсъжда „дяловете“ на жените в каквото и да било, все още не е разбрал, че патриархатът, т.е. патриархалното мислене, е основната причина за сегашната катастрофа на световното общество. Мисленето за натрупване на собственост е патриархално мислене, особено материалната предпоставка за него, безсмислието на наследяването е изначално патриархално мислене, чиито последици водят до това, че 1% от човечеството има почти всичко, а мнозинството от хората нямат почти нищо. Не става дума за връщане към матриархата, дори ако там е преобладавало мисленето за собствеността, от което могат да се извлекат много елементи. Става дума за трето, за нов начин на мислене и действие, който взема еманципиращото от двете, което логично може да бъде изработено само в еднаква степен. Независимо дали става дума за ин-ян или диалектика, за черно и бяло или за горе и долу: животът се състои от две страни, чийто жив израз са жените и мъжете. Когато става въпрос за преосмисляне на основните въпроси на човешкото съжителство: „От какво наистина се нуждаем?“, „Как да разпределим световните блага между всички 8 милиарда души на земното кълбо?“ „Как да организираме истински демократични процеси на вземане на решения на всички нива?“ и много други.Балансът между мъжете и жените, напрежението между тях, енергията, предизвикана от него, любовта им и копнежът им за хуманен свят, както и различното изразяване на това желание от страна на мъжете и жените, е необходима предпоставка, ако всички заедно искаме да стигнем до еднакво балансиран резултат.

От самото начало водата е в центъра на караваната, защо нищо не е възможно без вода?

Защото нищо не е възможно без вода. Водата е суровината на целия живот, хората се състоят от 70% вода, след 5 дни без питейна вода всяко човешко същество е мъртво.И това е ключовата дума: между 60 и 70% от човечеството няма достъп до питейна вода. Няма статистически данни за това колко хора, особено деца, умират всеки ден в понякога жестоки мъки от отровената вода. В момента това е най-големият скандал за човечеството, което нарича себе си „цивилизовано“ и би имало материалните и финансовите възможности да сложи край на тази ежедневна трагедия. Усилията в световен мащаб, които биха били необходими за осигуряване на питейна вода на всички хора в последното село, биха били по-малки от настоящите усилия в световен мащаб поради коронавируса, който в сравнение с него причинява само малка част от жертвите. Отказът на богатите страни да помогнат на жертвите на липсата на питейна вода прилича на геноцид чрез бездействие. Всички религии, култури и философии са дали необходими, но не и достатъчни отговори на елементарните въпроси на човешкото съжителство. Те са незаменими като индивидуални фактори за идентичност, техните ценности са основата на нашето мислене, но ако претендират, че са валидни за всички хора, те водят до война и взаимно унищожение, което е обратното на собствената им претенция. Ако има само един Бог, той е създал всички религии и култури, за да може всяко човешко същество да намери своята индивидуална форма на молитва, която му подхожда, и да реализира ценностите на своята религия в действията си. Става дума за диалога между културите, затова и името на кервана е в световната мрежа; разнообразието на хората е неизчерпаемото най-голямо богатство на човечеството. Когато жени и мъже от всички култури по света се съберат заедно, те не само могат да се научат да се разбират, но и да се обогатят взаимно.

Защо това не е възможно по друг начин, освен чрез инициатива на участието отдолу?

Защото структурите на организацията на съвместния живот, разработени и реализирани в караваната, трябва да бъдат модел на структурите на съвместния живот на хората по света. Всякакви предписания, идващи отгоре, биха довели до възпроизвеждане на самите структури на властта, които трябва да бъдат премахнати. Става дума за нищо по-малко от прекратяване на господството на хората над хората. Говоренето за това, че „хората са лоши“ и т.н., е отживелица. При дадените условия мнозинството от хората обикновено нямат друг избор, освен да бъдат също толкова лоши, колкото и алфатанците, които им демонстрират това. Човекът се учи чрез подражание, така че трябва да му се предложи друг модел за подражание; повечето хора са се примирили пред огромната сила на човешката сила алфа животни, които наистина са в мнозинството си лоши. Културата на диалога, практикувана по време на кервана, нейното осъществяване в най-нисък и малък мащаб, потвърждението, че тази култура на диалога е наистина възможна, въпреки че е най-трудното нещо, което съществува, ще бъде представена на останалия свят по време на петте фестивала, които ще се проведат по време на кервана, и ще бъде излъчена по целия свят, като по този начин светът ще бъде поканен да й подражава. Преобръщането на сегашните структури с главата надолу, примерът и моделът на осъзнатата възможност за съвместен живот отдолу нагоре е начинът и целта на Каравана.

Каква е ролята на изкуството в Каравана?

Централна роля. Задачата на изкуството е да предаде по сетивен начин опита от новите форми на социално съжителство, придобит по време на Каравана, резултатите от търсенето на нови, свободни от репресии политически модели и новите прозрения, придобити по време на идеологическия обмен. Изкуството – музика, танц, пантомима, скулптура, живопис – е единствената форма на общуване, която не зависи от езика. То е само по себе си междукултурно средство за комуникация. Поради тази причина ще се проведат пет фестивала със световна популярност. Акцент ще бъде излъчването на фестивала „Тибести“, на който ще можете да видите художници, които правят пещерни рисунки от 21-ви век за 31-ви век заедно с пещерни рисунки от нашата праистория.Паралелно с фестивалите ще се провеждат културни събития в страните, от които идват художниците, организирани от местни културни организации. Например „Haus der Kulturen der Welt“ в Берлин би могъл да организира уикенд с лекции, филми, изложби и четения, френският „Centre culturel“ в Бамако – събитие с китайски пеещи чаши и т.н. На последния фестивал в Кампала в езерото Виктория ще бъде излята огромна чаша във формата на капка, пълна с японска изворна вода, пренесена на гърба на камила от Тимбукту до Кампала. Всички художници ще представят

Обединения свят на изкуството.Как керванът се справя с европоцентризма?

Европоцентризмът е глупост, провинциализъм, самота и лични интереси. Най-нелепото от всичко е чувството за превъзходство на щедрите „хуманитарни работници“, които, ако вземем само един пример, дават пари в ръцете на „бедните африканци“.Получателите на парите просто се смеят на тези идиоти, които смятат, че са „по-добри“, защото имат повече пари и по-добри оръжия: всъщност те са по-добрите, защото познават и двете култури и се възползват от тях.Парите за развитие са източникът на корупция. Говоренето за „равенство на нивото на очите“ само издава презрението на тези, които го изричат, към тези, с които говорят: като възрастните, които, педагогически правилно, падат на колене, когато говорят с деца. Първата мярка за промяна на това положение би била да се отменят всички средства без замяна, както изисква Бриджит Ерлер в книгата си „мъртвата помощ“ от 1989 г., както изисква Дамбиса Мойо в книгата си „мъртвата помощ“ от 2014 г. и както африканските интелектуалци и икономисти изискват от дълго време. Африка, ако вземем само този най-ярък пример, не се нуждае от помощ. Как е най-добре да се държим пред лицето на европоцентризма, демонстрира президентът на Буркина Фасо Томас Санкара: той се присмя не само на кредиторите, но и съвсем конкретно на френския президент Франсоа Митеран – което, разбира се, не му стигна. Евроцентризмът е нагласа, на която може да се противодейства само с друго съзнание. Това съзнание израства от опита да се живее заедно с хора, над които човек се чувства по-висш. Това преживяване може да доведе до срам; ако му позволите, ще пожънете щастие. Това стои в основата на идеята за кервана. Всеки от нас носи остатъци от това фалшиво съзнание, дори и да е с добра воля. Дори жертвите на европоцентризма, които с право презират извършителите. Когато жертвите и извършителите живеят дълго време заедно в екзистенциални условия и обменят мнения, те могат да придобият този опит. Тъй като нагласата е нещо, което се захранва от несъзнаваното, тя не може да бъде променена само с помощта на интелектуално знание, а трябва да бъде предизвикана и на нивото на несъзнаваното.

Защо керванът трябва да се реализира като керван, а не като кораб, например нов „Ноев ковчег“?

Корабът има нужда от капитан, а в кервана хората могат да определят дизайна на общия път заедно, без да имат капитан, и това е смисълът. Животните се нуждаят от алфа-куче, което, както знаем от Конрад Лоренц насам, може да бъде и човек, и това е бил Ной. Разликата между животните и хората е в това, че хората вече не се нуждаят от алфати, само тогава ще бъдат хора: когато вече нямат нужда от водачи, гурута, спасители. Когато вече не тичат след някакво знаме, а се ръководят от собствените си мечти.Фактът, че алфатанците все още определят съдбите на хората, е причината човечеството да се носи към бездната. Ето защо все още сме в праисторията. Историята на човечеството ще започне едва когато то се откъсне от този животински произход. Историята на човечеството ще започне едва тогава, когато то използва изобретенията, създавани в продължение на хиляди години с неописуеми усилия, до интелигентните технологии, не като инструмент на властта, а за това, за което са създадени:   Да се освободи, доколкото е възможно, от работата, която изисква природата, и да даде възможност на всеки от 8-те милиарда индивиди на тази планета да има възможно най-голяма свобода да развие своята личност и да бъде различен от всички останали: разнообразието на човешките същества е най-голямото им богатство, а обменът и взаимното обогатяване – възможността за разнообразие, разцвет и развитие на същите, които днес все още са немислими за нас. Не става дума за безсмисления въпрос дали хората като такива са добри или лоши, а за това как те организират съвместния си живот. Исторически крайно време е те най-накрая да започнат да осъзнават възможността за такъв съвместен живот. Керванът като керван на делегатите на човечеството е първата стъпка към това. Какви са основите на този нов свят? Точно това трябва да се обсъди в кервана. Никой, никоя идеология, никоя религия и със сигурност никой гуру или философ, колкото и мъдър да е той, не може да ги предпише сам или в малка група. Точно за това предложенията трябва да се представят преди началото на каравана, където ще бъдат обсъдени подробно. Има например предложение да се върнем към произхода на гръцката демокрация. Съществува идеята за съветско-демократична организация на хората, която според философа Хана Аренд е естествената форма на човешка организация, която се формира автоматично, така да се каже, веднага щом властта изчезне. Най-известният пример е Кронщад – унищожаването на този обект от страна на Съветския съюз е краят на революцията и нейното най-голямо престъпление. Друг пример е самоорганизацията на хората по време на въстанието във Варшавското гето, дори до степен на весел културен разцвет при тези обстоятелства. Всичко това се събира и обсъжда в продължение на дълъг период от време. В този процес културата на диалога е необходима за диалога между културите. Това означава: да не се опитваме да убедим другия в собствената си идея, а да предложим своята идея, да изслушаме другия и да я обмислим с честна готовност да променим своята, ако е необходимо. Това е най-трудното нещо. Тази култура на диалог на практика се живее в Мали, тази тяхна усвоена култура, която се е развивала в продължение на хиляди години, трябва да бъде модел за всички хора по света: затова Караванът започва в Мали.

Какво означава, че всички дейности ще бъдат документирани?

Чрез средствата, с които дискусионните и артистичните групи работят, независимо дали става дума за писане, звук или изображение, индивидуално или в групи, те ще създадат своя собствена документация за преживяванията си с хората, заобикалящата ги среда и не на последно място със самите себе си по време на Каравана. Необикновените обстоятелства ще доведат до появата на необикновени творби, които ще документират тази инициатива в голямо разнообразие. Това е и целта му: да покаже поглед върху опита на това специфично съзвездие на свободен обмен, възможността да се разпространи идеята за живот с чужди хора, култури и езици, възможността да се върне тази идея обратно, не като религиозна догма, идеологически диктат или политическа сила, а под формата на анализ, фактологичен доклад или изкуство, отразяващо всички области на живота.

Кой може да си позволи да отдели една година за това пътуване?

Всеки може да участва толкова дълго, колкото иска или може. Като се има предвид, че участниците ще имат възможност да общуват с хора от всички краища на света, от всички култури, религии и езици, една година не е много време. Самата бавност на пътуването е важен аспект от философията на караваната.Ще бъдат ли набирани звезди за повече публичност?Не. Идеята ще бъде популяризирана и всеки, който иска да участва по някакъв начин, е добре дошъл. Звездите също са добре дошли. Повечето от участващите художници са добре познати в своята среда. Разбира се, не е изключено участието на звезди от международния шоубизнес. В рамките на Каравана трябва да се появят нови идеи и предложения за действие чрез обединяване на идеи с възможно най-различен произход. Именно това прави Каравана уникална инициатива. И именно върху това трябва да се съсредоточи общественият интерес, а не върху звездите.

Колко пари са необходими за това?

250 милиона щатски долара.

Това са много пари. Кой ще плати за това?

„Много пари“ зависи от гледната точка. Като се има предвид, че керванът е глобално усилие с библейски размери, 250 милиона долара не са много. Като се има предвид, че е възможно една компания да поеме загуби от няколко милиарда щатски долара на ден поради валутни колебания, надяваме се, че ще има много промишлени компании, които ще искат да финансират Каравана.Въпросните компании трябва да считат за чест да дадат възможност за осъществяването на този хуманен проект, тази положителна версия на глобализацията. Те могат да се рекламират, като спонсорират тази инициатива, но Каравана няма да ги рекламира, а техните имена и лога няма да се появяват в публикациите.Освен това на телевизионните станции по света ще бъдат предложени права за излъчване. Това е предвидено и за текущите документални филми на Каравана.Какво възнаграждение ще получат участниците?Според нуждите им във всеки отделен случай. Това ще бъде трудно, но може да бъде решено. Принципът е 100% прозрачно счетоводство. Всеки похарчен цент ще бъде регистриран и видим за всички. Това е абсолютна необходимост, тъй като при подобни дейности съществува голяма опасност хората да се опитат да се обогатят. Това би унищожило основната идея на Кервана, а именно да се сложи край на обогатяването на малцина за сметка на мнозина по света.Как може човек да прекосява региони на мизерия и същевременно да се храни до насита?Пропастта между богати и бедни не е само когато човек е много близо до нея. Въпросът как да се храним, докато другите гладуват, трябва да се зададе и когато сме далеч от районите на мизерията. Именно този аспект, наред с други, трябва да бъде подчертан в докладите за кервана. Между другото, няма да има шампанско, сьомга и хайвер. Със сигурност ще разполагаме с достатъчно храна и лекарства, за да помогнем в спешни случаи, но Караванът не е благотворителна организация. Керванът е опровержение на „Сблъсъка на цивилизациите“, но той няма да премахне глада по света, а ще създаде условия за това.

Какви са ползите за страните, участващи в него?

Първо, работата в тясно сътрудничество с хората в регионите, които прекосяваме, ще създаде работни места, взаимоотношения и, надявам се, партньорства и нови перспективи. Второ, в репортажите за Африка като цяло и за нашите страни домакини в частност няма да преобладават бедствията и мизерията, а хората, които живеят там, тяхната култура и начин на живот. По този начин останалата част от света получава възможност да се учи от Африка, което дава възможност за равностойно сътрудничество. Керванът е свързан с ново осъзнаване и възприемане, с цел ново отношение към Африка, а не с материална подкрепа.

Как да се включите пряко и активно?

Задавайте въпроси и насърчавайте финансирането. Работата на хората в кервана е да отговорят на предварително подготвените въпроси. По-нататъшното разработване на каталога с въпроси е най-спешната задача, която може да бъде решена незабавно и в световен мащаб благодарение на интелигентните технологии. Целият проект зависи от развитието на този каталог с въпроси. Оттук нататък може да започне независимото сътрудничество на хора от цял свят. Тук, без никакви допълнителни усилия, може да се докаже, че е възможно сътрудничество без господство между хора от цял свят. Това включва и превод на уебсайта на възможно най-много езици, което досега се осъществяваше само чрез автоматични програми. Финансирането от около 250 милиона евро е нищожно малко за големите индустриални компании в този свят. През 2002 г. германският министър на финансите и икономиката Волфганг Клемент искаше да събере тази сума от 10 промишлени предприятия, но тогавашният външен министър Йошка Фишер попречи на това. Остава фактът, че тези световни усилия трябва да бъдат финансирани не от един човек, една компания или една държава, а от поне десет. Волфганг Клемент е на мнение, че Глобалният керван на мира ще даде възможност на Германия да изплати част от историческия си дълг. Всеки, който има възможност да доведе тези мисли до знанието на вземащите решения, може да допринесе за тяхното осъществяване.

Защо инициативата за питейната вода е началото на кервана?

Защото би било престъпление, както политически, така и духовно неоправдано, да се мисли за основните нужди на хората и тяхното задоволяване, докато безброй хора, особено деца, умират в мъки, защото останалата част от човечеството не им дава възможност да задоволят първата основна нужда на всеки живот – питейната вода, въпреки че би могла.

 

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***