År for drikkevand

CARAVAN er en opfordring til international mobilisering for at opfylde alle verdens borgeres vandbehov.
Manglen på drikkevand er i øjeblikket det største problem, som menneskeheden står over for.
De fleste mennesker i verden har ikke adgang til dette grundlæggende menneskelige behov: rent drikkevand. Virkningerne i landdistrikterne er særligt ødelæggende, og FN anslår, at 700 millioner mennesker vil blive fordrevet på grund af mangel på rent drikkevand inden 2030.
Uden en hurtig indsats vil manglen på rent drikkevand få stadig større konsekvenser, herunder spredning af sygdomme, migration, tørke og den fødevaremangel, der følger med.
For at ændre dette må der gøres en global indsats for at skaffe drikkevand til de sidste landsbyer i verden.
En tænketank, der er finansieret af verdens rige lande, forsker i bæredygtig gennemførelse af dette mål.
Multinationale selskaber, især i fødevaresektoren, finansierer gennemførelsen af de planer, som forskerne har udarbejdet.
Regeringerne i de førende lande foreslår verdenssamfundet, at dette projekt gennemføres hurtigst muligt under paraplybetegnelsen “År for drikkevand”, og en uafhængig kommission tager lederskab for gennemførelsen af projektet.