Joogivee aasta

CARAVAN on üleskutse rahvusvahelisele mobilisatsioonile, et rahuldada kõigi maailma kodanike veevajadusi.
Joogiveepuudus on praegu suurim probleem, millega inimkond silmitsi seisab.
Enamikul inimestest maailmas puudub juurdepääs sellele põhilisele inimvajadusele: puhtale joogiveele. Mõju maapiirkondades on eriti laastav ning ÜRO hinnangul on puhta joogivee puudumise tõttu 2030. aastaks 700 miljonit inimest ümber asustatud.
Ilma kiireloomuliste meetmeteta on puhta joogivee puudumisel üha suuremad tagajärjed, sealhulgas haiguste levik, ränne, põud ja sellega kaasnev toidupuudus.
Selle muutmiseks tuleb teha ülemaailmseid jõupingutusi, et maailma viimased külad saaksid joogivett.
Üks mõttekoda, mida rahastavad selle maailma rikkad riigid, uurib selle eesmärgi jätkusuutlikku elluviimist.
Rahvusvahelised korporatsioonid, eriti toiduainete sektoris, rahastavad teadlaste väljatöötatud kavade rakendamist.
Juhtivate riikide valitsused teevad maailmakogukonnale ettepaneku, et see projekt viiakse võimalikult kiiresti ellu “joogivee aasta” nime all ning selle elluviimist juhib sõltumatu komisjon.