Juomaveden vuosi

CARAVAN on kehotus kansainväliseen mobilisaatioon kaikkien maailman kansalaisten vedentarpeen tyydyttämiseksi.
Juomaveden puute on tällä hetkellä ihmiskunnan suurin ongelma.
Suurimmalla osalla maailman ihmisistä ei ole mahdollisuutta saada tätä ihmisen perustarvetta: puhdasta juomavettä. Vaikutukset maaseutualueilla ovat erityisen tuhoisia, ja Yhdistyneiden Kansakuntien arvion mukaan 700 miljoonaa ihmistä joutuu siirtymään kotiseudultaan puhtaan juomaveden puutteen vuoksi vuoteen 2030 mennessä.
Ilman kiireellisiä toimia puhtaan juomaveden puute aiheuttaa yhä suurempia vaikutuksia, kuten tautien leviämistä, muuttoliikkeitä, kuivuutta ja siihen liittyvää elintarvikepulaa.
Jotta tämä tilanne muuttuisi, on tehtävä maailmanlaajuisia ponnisteluja juomaveden saamiseksi maailman viimeisiin kyliin.
Maailman rikkaiden maiden rahoittama aivoriihi tutkii tämän tavoitteen kestävää toteuttamista.
Monikansalliset yritykset, erityisesti elintarvikealalla, rahoittavat tutkijoiden laatimien suunnitelmien toteuttamista.
Johtavien maiden hallitukset ehdottavat maailmanyhteisölle, että tämä hanke toteutetaan mahdollisimman nopeasti “juomaveden teemavuoden” alla, ja riippumaton komissio johtaa sen toteuttamista.