Έτος πόσιμου νερού

Το CARAVAN είναι ένα κάλεσμα για διεθνή κινητοποίηση για την κάλυψη των αναγκών σε νερό όλων των πολιτών του κόσμου.
Η έλλειψη πόσιμου νερού είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη βασική ανθρώπινη ανάγκη: καθαρό πόσιμο νερό. Ο αντίκτυπος στις αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα καταστροφικός και τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα εκτοπιστούν από την έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού μέχρι το 2030.
Χωρίς επείγουσα δράση, η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού θα έχει όλο και μεγαλύτερες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης ασθενειών, της μετανάστευσης, της ξηρασίας και της έλλειψης τροφίμων που τις συνοδεύει.
Για να αλλάξει αυτό, πρέπει να καταβληθεί παγκόσμια προσπάθεια για την παροχή πόσιμου νερού στα τελευταία χωριά του κόσμου.
Μια δεξαμενή σκέψης, που χρηματοδοτείται από τις πλούσιες χώρες αυτού του κόσμου, ερευνά τη βιώσιμη υλοποίηση αυτού του στόχου.
Οι πολυεθνικές εταιρείες, ιδίως στον τομέα των τροφίμων, χρηματοδοτούν την εφαρμογή των σχεδίων που αναπτύσσουν οι επιστήμονες.
Οι κυβερνήσεις των κορυφαίων χωρών προτείνουν στην παγκόσμια κοινότητα να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό το σχέδιο αυτό υπό τον γενικό όρο “Έτος πόσιμου νερού” και μια ανεξάρτητη επιτροπή αναλαμβάνει την ηγεσία της υλοποίησής του.