Jaar van het drinkwater

 

Drinkwater is het basismiddel van de mens om te overleven.

De overgrote meerderheid van de mensen heeft geen directe toegang tot drinkwater.

Gebrek aan drinkwater is de meest voorkomende doodsoorzaak, vooral bij kinderen in de hele wereld, vóór kanker, AIDS of tropische ziekten.

Gebrek aan drinkwater is de eerste oorzaak van migratie en terrorisme: mensen trekken van dorpen naar grote steden.

Daar verliezen zij hun traditionele sociale banden: de jonge vrouwen vallen in de klauwen van de prostitutie, de jonge mannen in de val van mensenhandelaars of terroristische organisaties.

Om de oorzaken van migratie en terrorisme te bestrijden, moet er een wereldwijde inspanning worden geleverd om drinkwatervoorziening naar de laatste dorpen in de wereld te brengen.

Een denktank, gefinancierd door de welvarende landen van deze wereld, doet onderzoek naar de duurzame verwezenlijking van dit doel.

Multinationals, vooral in de voedingssector, financieren de uitvoering van de door de wetenschappers ontwikkelde plannen.

De Duitse regering stelt de wereldgemeenschap voor dit project zo snel mogelijk uit te voeren onder de overkoepelende noemer „Jaar van het drinkwater“ en neemt het voortouw bij de uitvoering ervan.

Christof Wackernagel – München, 3.12.2019