Jaar van het drinkwater

CARAVAN is een oproep tot internationale mobilisatie om te voorzien in de waterbehoeften van alle burgers van de wereld.
Het gebrek aan drinkwater is momenteel het grootste probleem waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.
De meeste mensen in de wereld hebben geen toegang tot deze menselijke basisbehoefte: schoon drinkwater. De gevolgen in plattelandsgebieden zijn bijzonder verwoestend, en de Verenigde Naties schatten dat 700 miljoen mensen ontheemd zullen raken door gebrek aan schoon drinkwater tegen 2030.
Zonder dringende maatregelen zal het gebrek aan schoon drinkwater steeds grotere gevolgen hebben, zoals de verspreiding van ziekten, migratie, droogte en de voedseltekorten die daarmee gepaard gaan.
Om hierin verandering te brengen, moet een wereldwijde inspanning worden geleverd om de laatste dorpen van de wereld van drinkwater te voorzien.
Een denktank, gefinancierd door de rijke landen van deze wereld, doet onderzoek naar de duurzame verwezenlijking van dit doel.
Multinationals, met name in de levensmiddelensector, financieren de uitvoering van de door de wetenschappers ontwikkelde plannen.
De regeringen van de leidende landen stellen de wereldgemeenschap voor dit project zo snel mogelijk uit te voeren onder de overkoepelende term “Jaar van het drinkwater”, en een onafhankelijke commissie neemt het voortouw bij de uitvoering ervan.