Rok wody pitnej

CARAVAN to wezwanie do międzynarodowej mobilizacji w celu zaspokojenia potrzeb wodnych wszystkich obywateli świata.
Brak wody pitnej jest obecnie największym problemem, z jakim boryka się ludzkość.
Większość ludzi na świecie nie ma dostępu do tej podstawowej potrzeby człowieka: czystej wody pitnej. Skutki na obszarach wiejskich są szczególnie niszczycielskie, a Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2030 roku 700 milionów ludzi zostanie przesiedlonych z powodu braku czystej wody pitnej.
Jeśli nie podejmiemy pilnych działań, brak czystej wody pitnej będzie miał coraz większe skutki, w tym rozprzestrzenianie się chorób, migracje, susze i towarzyszące im niedobory żywności.
Aby to zmienić, należy podjąć globalny wysiłek na rzecz zapewnienia wody pitnej w ostatnich wioskach świata.
Pewien ośrodek analityczny, finansowany przez bogate kraje świata, prowadzi badania nad trwałą realizacją tego celu.
Międzynarodowe korporacje, zwłaszcza z sektora spożywczego, finansują realizację planów opracowanych przez naukowców.
Rządy wiodących krajów proponują społeczności światowej jak najszybsze wdrożenie tego projektu pod hasłem “Rok wody pitnej”, a niezależna komisja przejmuje kierownictwo nad jego realizacją.