År av dricksvatten

CARAVAN är en uppmaning till internationell mobilisering för att tillgodose alla världens medborgares vattenbehov.
Bristen på dricksvatten är för närvarande det största problemet för mänskligheten.
De flesta människor i världen har inte tillgång till detta grundläggande mänskliga behov: rent dricksvatten. Effekterna på landsbygden är särskilt förödande, och FN uppskattar att 700 miljoner människor kommer att tvingas flytta på grund av brist på rent dricksvatten fram till 2030.
Om inga brådskande åtgärder vidtas kommer bristen på rent dricksvatten att få allt större konsekvenser, bland annat sjukdomsspridning, migration, torka och den matbrist som följer med den.
För att ändra på detta måste en global insats göras för att förse världens sista byar med dricksvatten.
En tankesmedja, som finansieras av världens rika länder, forskar om hur detta mål kan genomföras på ett hållbart sätt.
Multinationella företag, särskilt inom livsmedelssektorn, finansierar genomförandet av de planer som forskarna har utarbetat.
Regeringarna i de ledande länderna föreslår världssamfundet att detta projekt genomförs så snabbt som möjligt under paraplybegreppet “År för dricksvatten”, och en oberoende kommission tar ledningen för genomförandet.