Rok pitnej vody

CARAVAN je výzvou na medzinárodnú mobilizáciu s cieľom uspokojiť potreby vody všetkých občanov sveta.
Nedostatok pitnej vody je v súčasnosti najväčším problémom ľudstva.
Väčšina ľudí na svete nemá prístup k tejto základnej ľudskej potrebe: čistej pitnej vode. Vplyv na vidiecke oblasti je obzvlášť ničivý a OSN odhaduje, že do roku 2030 bude 700 miliónov ľudí vysídlených z dôvodu nedostatku čistej pitnej vody.
Ak sa urýchlene neprijmú opatrenia, nedostatok čistej pitnej vody bude mať ešte väčšie dôsledky vrátane šírenia chorôb, migrácie, sucha a s ním spojeného nedostatku potravín.
Aby sa to zmenilo, je potrebné vyvinúť celosvetové úsilie na zabezpečenie pitnej vody v posledných dedinách sveta.
Think tank financovaný bohatými krajinami tohto sveta skúma možnosti trvalo udržateľnej realizácie tohto cieľa.
Nadnárodné korporácie, najmä v potravinárskom sektore, financujú realizáciu plánov vypracovaných vedcami.
Vlády popredných krajín navrhujú svetovému spoločenstvu, aby sa tento projekt čo najskôr realizoval pod spoločným názvom “Rok pitnej vody” a aby sa jeho realizácie ujala nezávislá komisia.