Rok pitné vody

CARAVAN je výzvou k mezinárodní mobilizaci za účelem uspokojení potřeb vody všech občanů světa.
Nedostatek pitné vody je v současnosti největším problémem lidstva.
Většina lidí na světě nemá přístup k této základní lidské potřebě: čisté pitné vodě. Zvláště ničivý dopad má tento problém na venkovské oblasti a OSN odhaduje, že do roku 2030 bude kvůli nedostatku čisté pitné vody vysídleno 700 milionů lidí.
Bez urychlených opatření bude mít nedostatek čisté pitné vody stále větší dopady, včetně šíření nemocí, migrace, sucha a s ním spojeného nedostatku potravin.
Aby se to změnilo, je třeba vyvinout celosvětové úsilí o zajištění pitné vody v posledních vesnicích světa.
Think tank financovaný bohatými zeměmi tohoto světa zkoumá možnosti udržitelného naplnění tohoto cíle.
Nadnárodní korporace, zejména v potravinářském sektoru, financují realizaci plánů vypracovaných vědci.
Vlády předních zemí navrhují světovému společenství, aby byl tento projekt co nejrychleji realizován pod souhrnným názvem “Rok pitné vody”, a jeho realizace se ujala nezávislá komise.