1_Eesti

Selgitus

 

Idee

Karavan on algatus, mille raames inimesed üle kogu maailma arutavad ekspluateerimise, sunni ja sõjata globaalse, inimliku ühiskonna ümberkorraldamist. Pooltel meestel ja pooltel naistel on esindatud kõik kultuurid, kõik sotsiaalsed ja tootmisvaldkonnad, sealhulgas autsaiderid ja vähemused, ning nad moodustavad karavani, mis liigub Lääne-Aafrikast Ida-Aafrikasse, et arutada inimkonna ellujäämiseks vajalikke küsimusi. Erinevalt Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist ei esinda nad konkreetsete riikide huve, vaid esindavad vajadusi, mis kehtivad kõigi inimeste kogukonnale.

Nad kohtuvad, et pidada kultuuridevahelist dialoogi:

Arutleda oma eetiliste väärtuste üle, vahetada mõtteid sotsiaalsete muutuste, võimalike uute kooseluvormide, inimõiguste, seaduste ja õigluse, teaduse ja ökoloogia, ratsionaalsuse ja irratsionaalsuse kohta; loovalt andekad inimesed väljendavad seda sisu kunstilistes vormides.

Nad korraldavad karavanis elamise ajal oma kooselu nõukogudes, mis käsitlevad toitu, tervist ja konflikte; üldküsimusi täiskogu istungitel.

Selle töö tulemused registreeritakse ja avaldatakse.

Neid saadavad kõrbe-, meditsiini- ja tehnoloogiaeksperdid.

Filosoofia

2050 aastal on sellel planeedil umbes 10 miljardit elanikku.

Küsimustele, mille vastused on vajalikud inimkonna ellujäämiseks, vastab iga inimene erinevalt. Karavani ülesanne on need vastused kokku viia. Karavan on seega valitsusväline, mittekonfessionaalne ja ideoloogiavaba algatus: see toob kokku inimesed, kellel on vastavalt ebadogmaatiline suhtumine. Nad ei mõtle sellele, kuidas midagi saaks olemasolevates võimu- ja majandusstruktuurides parandada, vaid sellele, mida tuleks nende puhul üldiselt muuta, et mitte ainult ellu jääda, vaid üldse inimkonnaks saada.

Aastatuhandete jooksul on inimesed loonud tingimused, et nad saaksid rahumeelselt koos elada. Igal inimesel võiks olla puhas joogivesi, piisavalt süüa, eluase, haridus ja tasuta arenguvõimalused. Maailm võiks pakkuda kordades rohkem arengut, loovust, tehnoloogiat, elurõõmu, kunsti ja meelelahutust, rõõmu ja meelelahutust kõigile oma 8 miljardile kodanikule.

Vastupidi, kuigi selleks ei ole mingit põhjust. Kuid see vastand on inimese loodud – seega võib inimene selle ka reaalseks eluks muuta.

Eesmärk

Inimesed üle kogu maailma loovad mudeleid, mille järgi võiks kogu maailm koos elada,

maailm, kus enamik ei ela väheste dikteerimise järgi, vaid kõik võimaldavad kõigi teiste vabadust,

maailm, kus ei ole küsimus mitte mõne üksiku inimese kasumi maksimeerimises, vaid Maa aarete ning teaduse ja tehnoloogia saavutuste jagamises kõigile inimestele.

Karavani eesmärk on anda edasi igale inimesele siin maa peal:

„me oleme maailm“

kui teadvus, mida ei suruta inimestele peale, vaid mis tekib neis nende endi mõtetena.

Juuli 2021 – algatajad