Objaśnienie

Pomysł

Caravan jest inicjatywą, w ramach której ludzie z całego świata dyskutują nad reorganizacją globalnego humanitarnego społeczeństwa bez wyzysku, przymusu i wojny. W połowie mężczyźni i w połowie kobiety, pochodzą ze wszystkich kultur, wszystkich sektorów społecznych i produkcyjnych, w tym outsiderów i mniejszości, i tworzą karawanę, która przemieszcza się z Afryki Zachodniej do Wschodniej, dyskutując o sprawach niezbędnych dla przetrwania ludzkości. W przeciwieństwie do Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie reprezentują one interesów konkretnych krajów, ale potrzeby, które dotyczą wspólnoty wszystkich ludzi.
Spotykają się, aby nawiązać dialog między kulturami:
Dyskutować o swoich wartościach etycznych, wymieniać poglądy na temat zmian społecznych, możliwych nowych form wspólnego życia, praw człowieka, prawa i sprawiedliwości, nauki i ekologii, racjonalności i irracjonalności; osoby twórczo uzdolnione wyrażają te treści w formach artystycznych.
Organizują swoje wspólne życie podczas karawany w radach dotyczących jedzenia, zdrowia i konfliktów; ogólne pytania na spotkaniach plenarnych.
Wyniki tej pracy są rejestrowane i publikowane.
Towarzyszą im eksperci od pustyni, medycyny i technologii.

Filozofia

W 2050 roku planetę tę będzie zamieszkiwało około 10 miliardów ludzi.
Na pytania, na które odpowiedzi są niezbędne dla przetrwania ludzkości, każdy odpowie inaczej. Zadaniem Caravan jest zebranie tych odpowiedzi w całość. Caravan jest więc inicjatywą pozarządową, niereligijną i nieideologiczną: zrzesza ludzi o odpowiednio niedogmatycznym nastawieniu. Nie zastanawiają się nad tym, jak można coś poprawić w ramach istniejących struktur władzy i ekonomii, ale co w ogóle trzeba w nich zmienić, żeby nie tylko przetrwać, ale w ogóle stać się ludzkością.
Przez tysiące lat ludzie stworzyli warunki, aby móc żyć razem w pokoju. Każdy człowiek mógłby mieć czystą wodę pitną, wystarczającą ilość jedzenia, mieszkanie, edukację i swobodne możliwości rozwoju. Świat mógłby zapewnić wielokrotnie więcej rozwoju, kreatywności, technologii, radości życia, sztuki i rozrywki, przyjemności i rozrywki dla wszystkich 8 miliardów swoich obywateli.
Jest wręcz przeciwnie, choć nie ma ku temu powodów. Ale to przeciwieństwo jest stworzone przez człowieka – dlatego może też być przez niego przekształcone w prawdziwe życie.

Cel

Ludzie z całego świata tworzą modele, według których cały świat mógłby żyć razem,
świat, w którym najwięksi nie żyją według dyktatu nielicznych, ale wszyscy umożliwiają wolność wszystkim innym,
świata, w którym nie chodzi o maksymalizację zysków kilku osób, ale o dystrybucję skarbów ziemi oraz osiągnięć nauki i techniki wśród wszystkich ludzi.
Celem Karawany jest przekazanie każdemu człowiekowi na tej ziemi:
“my jesteśmy światem”
jako świadomość, która nie jest narzucana ludziom, ale powstaje w nich jako ich własna myśl.

Lipiec 2021 – inicjatorzy