2 polnisch

Uczestnicy karawany

wywodzą się z takich dziedzin jak: zrozumienie, rolnictwo, muzyka, rękodzieło, malarstwo, informatyka, film, gotowanie, teatr, organizacja, taniec, technika, poezja.

poszukuje się ludzi jako uczestników,

– których utopią jest równowaga między warunkami życia ludzi, – którzy dążą do relacji, w których nikt nie dominuje nad innymi, – którzy w przygotowaniu Karawany współpracują w poszukiwaniu pytań, które formułują możliwe materialne i idealne warunki życia godnego człowieka, – a w realizacji Karawany współpracują w procesie prób odpowiedzi na te pytania; – którzy zamierzają opracować propozycje wolnych od władzy modeli społeczeństwa, które mogą być wdrożone na całym świecie, oraz wypróbować te modele zrównoważonego świata między sobą, aby zdobyć doświadczenie w zakresie ich zalet i wad; – którzy uważają, że wyzwaniem jest wypracowanie modeli ekonomicznych zorientowanych na korzyści, a nie na zyski, – którzy nie chcą ze sobą konkurować, lecz wzajemnie się inspirować, – którzy chcą utrwalić swoje doświadczenia w dokumentach i realizacjach artystycznych oraz rozpowszechnić wyniki tej pracy na całym świecie za pośrednictwem mediów, – którzy są ciekawi nieznanych doświadczeń, – którzy nie pozwalają, by nieprzewidziane wydarzenia zawróciły ich z drogi, – którzy mają poczucie humoru zarówno w obliczu zysków, jak i strat, – którzy nie głoszą swojego politycznego czy religijnego światopoglądu, – ale wręcz przeciwnie, uważają za wzbogacające poddawanie własnych wartości pod dyskusję; – którzy są gotowi wkroczyć na nowe terytorium społeczne, artystyczne i kulinarne, – którzy uczestniczą, nawet jeśli mają za sobą doświadczenie porażki kolektywów, – którzy są gotowi podjąć konieczny do tego ogromny wysiłek, a także niepewność sukcesu lub porażki, – którzy nie mogą dłużej znieść stanu ludzkości, która popełnia samobójstwo w chwili, gdy mogłaby wreszcie zrealizować życie godne człowieka dla wszystkich.