Toto je automaticky přeložený text z deepl.com. Prosíme rodilé mluvčí, aby tento text zkontrolovali a případně vylepšili.

 

ÚČASTNÍCI KARAVANU

pocházejí z oblasti porozumění, zemědělství, hudby, řemesel, malířství, IT, filmu, vaření, divadla, organizace, tance, techniky a poezie.

HLEDAJÍ SE LIDÉ, KTEŘÍ BY PŘISPĚLI,

– jehož utopií je rovnováha v podmínkách lidského života,

– kteří usilují o vztahy, v nichž nikdo nedominuje nad ostatními,

– kteří při přípravě Karavany spolupracují na hledání otázek, které formulují možné materiální a ideální podmínky pro život hodný člověka,

– a kteří při realizaci Karavany spolupracují na hledání odpovědí na tyto otázky;

– kteří hodlají vypracovat návrhy modelů bezenergetické společnosti, jež by mohly být zavedeny po celém světě,

– a vyzkoušet si tyto modely vyváženého světa mezi sebou, abychom získali zkušenosti s jejich výhodami a nevýhodami;

– kteří považují za výzvu uvažovat o ekonomických modelech orientovaných na užitek, a nikoliv na zisk,

– kteří nechtějí mezi sebou soutěžit, ale vzájemně se inspirovat,

– kteří chtějí zaznamenat své zkušenosti v dokumentech a uměleckých realizacích a šířit výsledky této práce po celém světě v médiích,

– kteří jsou zvědaví na neznámé zážitky,

– kteří se nenechají vychýlit ze své cesty neočekávanými událostmi,

– kteří mají smysl pro humor tváří v tvář ziskům i ztrátám,

– kteří nechtějí šířit svůj politický nebo náboženský pohled na svět,

– ale naopak považují za obohacující, když mohou své vlastní hodnoty předložit k diskusi;

– kteří jsou připraveni vstoupit na nové společenské, umělecké a kulinářské území,

– kteří se účastní, i když mají zkušenosti s kolektivním selháním,

– kteří jsou ochotni vynaložit obrovské úsilí, nejistotu úspěchu či neúspěchu,

– kteří již nemohou snést stav lidstva, které páchá sebevraždu právě ve chvíli, kdy by mohlo konečně uskutečnit důstojný život pro všechny.