Година на питейната вода

CARAVAN е призив за международна мобилизация, за да се посрещнат нуждите от вода на всички граждани по света.
Липсата на питейна вода понастоящем е най-големият проблем пред човечеството.
Повечето хора по света нямат достъп до тази основна човешка нужда – чиста питейна вода. Въздействието в селските райони е особено опустошително и според оценките на ООН до 2030 г. 700 милиона души ще бъдат разселени поради липса на чиста питейна вода.
Ако не се предприемат спешни действия, липсата на чиста питейна вода ще има все по-силни последици, включително разпространение на болести, миграция, суша и съпътстващия я недостиг на храна.
За да се промени това, трябва да се положат глобални усилия за осигуряване на питейна вода в последните села по света.
Един мозъчен тръст, финансиран от богатите страни в света, проучва възможностите за устойчиво изпълнение на тази цел.
Мултинационалните корпорации, особено в сектора на храните, финансират изпълнението на плановете, разработени от учените.
Правителствата на водещите страни предлагат на световната общност този проект да бъде осъществен възможно най-бързо под общото наименование “Година на питейната вода”, а независима комисия поема ръководството на неговото изпълнение.